Eine Auswahl der wissenschaftlichen Veröffentlichungen

“Anna Maria van Schurman and her portrait reliefs in boxwood and wax”

M. Trusted und J. Barnes (eds.), Discovering women sculptors, Watford 2023, pp. 22-33

Erik Bijzet, Marieke van Vlierden und Jeroen Giltaij

Gesneden, gehouwen, geschonken. Middeleeuwse beelden uit de collectie Schoufour-Martin

Ausst.kat. Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam 2017

“The rediscovery of the Syon Virgin and inventories of Syon from the 18th and 20th centuries”

E. Anderson et al., Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien Konferenser 93, Stockholm 2017, pp. 339-366

Lars Hendrikman, Erik Bijzet, Frits Scholten, et al.

Collectie Neutelings. Vier eeuwen middeleeuwse sculptuur

Kat. Bonnefantenmuseum, Maastricht, Zwolle 2016

Martin Kemp und Erik Bijzet

“The Trinity St. Michael: a late mediaeval sculpture discovered in the President’s Garden, Trinity College, Oxford”

The Sculpture Journal (18.1), Liverpool 2009, pp. 112-115

“Waer in den Aert en Stand zijn uitgedrukt heel stout. Pieter van Baurscheits Drinkebroers en de boertige kunst”

Bulletin van het Rijksmuseum (56), Amsterdam 2008, S. 409-424 und 505