Kloosterlijke riem met ivoren beslagen

Deze ongewone riem is een nieuwe toevoeging aan een groep van tien min of meer complete laatgotische kloosterlijke riemen met ivoren beslagen gemaakt in de Nederlanden, waarvan ongeveer de helft op dit moment gelokaliseerd is. Onder de best bewaarde exemplaren zijn die in het Musée de Cluny, STAM Gent en één voorheen in de verzamelingen Gay en Hunt die wordt geïllustreerd door Ilse Fingerlin. Er zijn ook belangrijke groepen met fragmenten van dergelijke riemen in de Sint-Trudo Abdij te Brugge en een Londense privécollectie. De herkomst van de riembeslagen in Brugge suggereert dat deze riemen werden gedragen door nonnen en gegeven zouden kunnen zijn door hun rijke families op het moment dat de vrouwen tot de orde toetraden. Deze riem is van belang omdat het originele linnen en de ivoren stoppen behouden zijn gebleven en omdat er een reliëf van de heilige Franciscus aanwezig is die verder alleen voorkomt op een individuele gesp in de eerdergenoemde privéverzameling in Londen.
Relief Ivoor, late Gotiek, Museum KronaZuidelijke Nederlanden,
vroege 16de eeuw
Kloosterlijke riem met de heiligen Franciscus en Anna
Linnen en ivoor, met koperen klinknagels, 143 cm. Museum Krona, Uden (inv. no. 5001)
back