Selected scholarly publications

“Anna Maria van Schurman and her portrait reliefs in boxwood and wax”

M. Trusted and J. Barnes (eds.), Discovering women sculptors, Watford 2023, pp. 22-33

Erik Bijzet, Marieke van Vlierden en Jeroen Giltaij

Gesneden, gehouwen, geschonken. Middeleeuwse beelden uit de collectie Schoufour-Martin

exh. cat. Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam 2017

“The rediscovery of the Syon Virgin and inventories of Syon from the 18th and 20th centuries”

E. Anderson et al., Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien Konferenser 93, Stockholm 2017, pp. 339-366

Lars Hendrikman, Erik Bijzet, Frits Scholten, et al.

The Neutelings collection. Four centuries of medieval sculpture

cat. Bonnefantenmuseum, Maastricht, Zwolle 2016

Martin Kemp and Erik Bijzet

“The Trinity St. Michael: a late mediaeval sculpture discovered in the President’s Garden, Trinity College, Oxford”

The Sculpture Journal (18.1), Liverpool 2009, pp. 112-115

“Waer in den Aert en Stand zijn uitgedrukt heel stout. Pieter van Baurscheits Drinkebroers en de boertige kunst”

Bulletin van het Rijksmuseum (56), Amsterdam 2008, pp. 409-424 and 505